Saeda

Interculturele Jeugdhulpverlening

Wij zijn Saeda, gericht op het beter bedienen van migranten gezinnen, het ontsluiten van het aanwezige potentieel in de Nederlandse samenleving en een kweekvijver voor diversiteit in de wereld van de jeugdhulpverlening.

Wij ondersteunen nieuwkomersgezinnen bij het vinden van een plekje in de Nederlandse samenleving

Saeda is een organisatie die zich ten doel stelt om nieuwkomersgezinnen te ondersteunen bij het vinden van een plekje in de Nederlandse samenleving. Hierbij probeert zij zoveel mogelijk in te spelen op taal en cultuur van het betreffende gezin.

Het ontstaan van Saeda

"Saeda is een initiatief van mensen met een migranten achtergrond. Mensen met diverse ervaringen in het sociaal domein, zoals jeugdhulpverlening, WMO en tolkwerkzaamheden. Samen zagen zij waar de hulpverlening aan migrantengezinnen tegenaan loopt en van daaruit is het idee voor Saeda ontstaan."

Over ons
Voorkomen

Bijzonder aanbod gericht op het voorkomen van de inzet van zware zorg

Saeda heeft een bijzonder aanbod specifiek gericht op migrantengezinnen die integreren in de Nederlandse maatschappij. Doordat zij speciale brugfunctionarissen inzet, jeugdhulpverleners met kennis van de taal en de culturele achtergrond van de hulpvragende gezinnen, wordt de aansluiting vaak sneller en gemakkelijker gevonden. Deze mensen kennen immers de richtlijnen en uitgangspunten van de Nederlandse systeemmaatschappij maar begrijpen als geen ander waar dit met het referentiekader van de migrantengezinnen botst. Door intensieve inzet, aansluiting bij het gezin, maar ook een dienstbare opstelling jegens het betrokken professionele netwerk van zorg, onderwijs en jeugdgezondheidszorg, helpt Saeda vele barrières te slechten.

Aanbod bekijken
Op weg helpen

Rol van taal en cultuur in het bereiken van effectieve zorg

Onze hulpverleners zijn het gewoon met een veelzijdigheid van vragen aan de slag te gaan om uiteindelijk het gezin aan de hand mee te voeren naar hoe de reguliere hulp, zoals maatschappelijk werk, financiële regelgeving en wat dies meer zij, regulier georganiseerd is. Zij werken vanuit eigen ervaring, kennis van taal en cultuur, intensieve begeleiding vanuit de organisatie, en, steeds meer, vanuit een passende opleiding, om deze nieuwkomers de weg te wijzen in de Nederlandse maatschappij. Met de inzet van Saeda wordt veelvuldig de inzet van zwaardere zorg voorkomen, ofwel kan deze worden afgebouwd, kan er op de diverse domeinen bespaard worden op de inzet van tolken en kan een brug geslagen worden bij de inzet van specialistische hulp, als de aansluiting door taal en/of culturele barrières niet gevonden kan worden.

Over ons

Onze partners

Saeda werkt samen met diverse partners, want door de krachten te bundelen kunnen we hulpvragen nog beter adresseren.