Hope begin with a meal

Your gift will help feed children losing access to meals

Saeda – Interculturele hulpverlening

Saeda is een organisatie die zich ten doel stelt om nieuwkomersgezinnen te ondersteunen bij het vinden van een plekje in de Nederlandse samenleving. Hierbij probeert zij zoveel mogelijk in te spelen op taal en cultuur van het betreffende gezin.


Saeda houdt de focus op kennis van het Nederlands systeem, het vinden van een zinvolle dagbesteding en aandacht voor de financiële situatie. De organisatie is bekwaam in jeugd- en gezinshulpverlening, heeft een goede kennis van de sociale kaart en wil hulpverlening zoveel mogelijk zakelijk en effectief proberen te benaderen.

Saeda kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit. Niet te lang stilstaan bij wat er gebeurd is, maar effectief inzetten op verbetering van een situatie. Hierbij is aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt de basis, maar integratie in de Nederlandse samenleving het motto.
Saeda streeft ernaar zoveel als mogelijk jonge zorgprofessionals de kans te geven ervaring op te doen en hen hierbij intensief te ondersteunen. Hierbij is het uitgangspunt dat kennis van een andere taal en cultuur een pre is.