Over

Wij zijn Saeda

Ontstaan vanuit een dringende noodzaak voor interculturele hulpverlening is Saeda opgericht. Saeda is een organisatie gericht op het beter bedienen van migranten gezinnen van verschillende culturen.

2018

Het ontstaan van Saeda

Saeda is ontstaan vanuit een dringende noodzaak voor interculturele hulpverlening. Hassan Mahamed en zijn broer Abdulkadir waren al geruime tijd aan de slag als tolk en merkte op dat er een groot verschil zit in het vertalen van gesprekken en het overbrengen van de boodschap, vanwege grote verschillen in cultuur en referentiekader. Omar Sirre was al geruimte tijd actief als jeugdprofessional bij het CJG in Breda en kwam met Abdulkadir en Hassan in contact in de zoektocht naar de juiste ondersteuning van de gezinnen waar Omar op dat moment bij betrokken was. Ze ontdekten al snel dat ze beiden dezelfde passie en toewijding hadden om te werken aan hetzelfde doel: het verbeteren van interculturele hulpverlening.

Oprichters

Omar Sirre

Abdulkadir Mahamed

Hassan Mahamed

Gebundelde krachten

Betere jeugdhulpverlening en bediening bij migrantenfamilies

Met een gedeelde visie bundelden Hassan, Abdulkadir en Omar hun krachten. Samen richtten ze Saeda op; een organisatie gericht op het beter bedienen van migranten gezinnen, het ontsluiten van het aanwezige potentieel in de Nederlandse samenleving en een kweekvijver voor diversiteit in de wereld van de jeugdhulpverlening. Door hun gecombineerde inspanningen en expertise groeide het bedrijf gestaag uit tot een stabiele organisatie. Met een groeiend team van professionals is Saeda in staat om mensen te helpen op diverse gebieden van interculturele jeugdhulpverlening in Zeeland, West- en Midden Brabant en Zuid-Holland.

Bruggen bouwen

Saeda's streven naar inclusieve hulpverlening

Het succes van Saeda is te danken aan hun diepgaande begrip van de uitdagingen waarmee mensen uit verschillende culturen worden geconfronteerd bij het zoeken naar hulp. Door middel van effectieve communicatie, cultureel bewustzijn en empathie, streven ze ernaar om bruggen te bouwen en de kloof te overbruggen tussen verschillende culturen, zodat iedereen toegang heeft tot de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. Saeda blijft groeien en evolueren, met de vastberadenheid om een positieve impact te hebben op het leven van mensen en gemeenschappen.

Onze partners

Saeda werkt samen met diverse partners, want door de krachten te bundelen kunnen we hulpvragen nog beter adresseren.