Diensten

Waar we bij kunnen helpen

Saeda heeft een bijzonder aanbod gericht op het voorkomen van de inzet van zware zorg. Ontdek hieronder onze diensten waarmee we hulpvragende gezinnen ondersteunen en begeleiden.

Opvoedinterventies

individueel

Saeda is gericht op gezinnen met kinderen van elk leeftijd die verschillende problemen ervaren in het opvoeden. Ons doel is dat de kinderen in een veilig en goed thuis kunnen wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, ook willen we de opvoeding die ouders hebben voor hun kind vergroten en hun sociaal netwerk (familie en vrienden) meer betrekken bij het gezin.

Casusregie

regulier

De taak van de casusregisseur is om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen goed samenwerken om de juiste hulp te bieden aan het gezin en de jeugdige. Dit omvat het opstellen van rapporten om te bepalen welke hulp nodig is en het coördineren van de uitvoering van deze hulp. De casusregisseur zorgt ervoor dat alles soepel verloopt en dat iedereen op de hoogte is van wat er gaande is.

Begeleid Bezoek

Saeda biedt begeleide omgang, waarbij een pedagogisch onderlegde jeugdhulpverlener toeziet op de interactie tussen ouder en kind. Saeda kan dit in meerdere talen en met inachtneming van de culturele normen aanbieden. Zij kan hier eventueel zelfs een ruimt voor beschikbaar stellen.

Tijdens begeleid bezoek wordt de veiligheid van het kind op nummer 1 gezet doordat de begeleider onpartijdig is. Bezoek wordt voorbereid en nabesproken met beide ouders. Je kan altijd communiceren in eigen taal.

Kort Ambulant

Kort ambulant kan je inzetten voor als je inschat dat de problematiek niet meer dan voor een korte termijn hulpverlening nodig heeft (het zgn. 5- gesprekkenmodel). Kort ambulant wordt meestal ingezet met toestemming van de gemeente, maar kan ook een opdracht zijn van een jeugdbeschermer.

Bijzonder aanbod gericht op het voorkomen van de inzet van zware zorg

Doordat Saeda speciale brugfunctionarissen inzet, jeugdhulpverleners met kennis van de taal en de culturele achtergrond van de hulpvragende gezinnen, wordt de aansluiting vaak sneller en gemakkelijker gevonden. Deze mensen kennen immers de richtlijnen en uitgangspunten van de Nederlandse systeemmaatschappij maar begrijpen als geen ander waar dit met het referentiekader van de migrantengezinnen botst. Door intensieve inzet, aansluiting bij het gezin, maar ook een dienstbare opstelling jegens het betrokken professionele netwerk van zorg, onderwijs en jeugdgezondheidszorg, helpt Saeda vele barrières te slechten.

Meer over ons

Onze partners

Saeda werkt samen met diverse partners, want door de krachten te bundelen kunnen we hulpvragen nog beter adresseren.