Onze diensten

Een cliënt die aanklopt bij Saeda ervaart dat hij/ zij daadwerkelijk een stap verder is geholpen, uit een impasse is gekomen en/of zelfstandig verder kan. De cliënt heeft weer vertrouwen dat er ook in Nederland ondersteuning is die hun cultuur begrijpt.

Om dit te bereiken werkt een team van jeugdprofessionals en maatschappelijk werkers met veelal zelf een migratie achtergond hard aan dit resultaat. We geloven in eenvoudige en doeltreffende oplossingen. We kunnen hierbij putten uit een ruime ervaring en een grote gereedschapskist die slechts ingezet wordt ten behoeve van het resultaat.

Saeda is bekend met fijnmazige cultuurtypen. De inzet is dus geënt op het helpen van elkaar en daartoe moeten mensen met een andere culturele achtergrond worden gezien, begrepen en kunnen rekenen op professionals die hun taal en cultuur kennen om hen te helpen een brug te slaan. Saeda kent de verborgen krachten van mensen die van heinde en verre komen en weet deze in te zetten. Immigranten hebben tegenslag gekend en hebben dus veerkracht en aanpassingsvermogen geleerd. De kracht hebben zij zelf en wij wijzen hen de weg in een voor hen vreemd en onbekend land waar individualisme, eigen verantwoordelijkheid en bureaucratie een belangrijke rol speelt. Wij leren ze hier doorheen te kijken en hun kracht in te zetten om te participeren in deze maatschappij.