Saeda

Interculturele hulpverlening

Saeda is een organisatie die zich specialiseert in Interculturele Jeugdhulpverlening aan migrantengezinnen. Saeda is een initiatief van mensen met een migranten achtergrond. Vanuit de visie van Saeda is het heel belangrijk om aan te sluiten bij de cultuur van hulpvragende gezinnen en hulpverlening in te zetten die de taal machtig is van het gezin. We specialiseren ons onder meer in de hulp aan Eritrese, Syrische, Somalische en Marokkaanse gezinnen, maar kunnen ook met veel andere niet-westerse migranten werken. Saeda is actief in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland en werkt samen met de wijkteams en Jeugdbeschermers actief in deze regio’s. Wij bieden daarin ambulante gezinshulp, individuele begeleiding en omgangsbegeleiding. We werken vanuit een SKJ-registratie en de norm verantwoorde werktoedeling volgens de algemene richtlijnen van de jeugdhulp.

Wil je meer informatie? Neem contact op met het team via 085-0606332 of info@saeda.nl.

info@saeda.nl

Saeda beschikt over een kwaliteitshandboek volgens de Nen 15224:2017 Zorg & Welzijn, een eigen meldcode, een privacybeleid met een algemene Privacy Verklaring en een klachtenregeling. Heeft u een klacht, lees dan hier verder.